Arbetsmarknadsutbildning, VFG och Arbetsförmedlingen Växjö i samarbete