ADR

ADR – Regler för transport av farligt gods på väg och i terräng.

ADR-intygen indelas i olika nivåer beroende på vilka ämnen eller hur man transporterar det farliga godset.

Grundkurs: 

Förstagångsutbildning 3 dagar

Repetitionskurs 2 dagar, repetitionen kan genomföras när som helst under det femte året utan förlora någon giltighetstid.

Gäller för ämnen och föremål i klasserna 2-6.2, 8 och 9 som transporteras i förpackning (styckegods) eller i tankcontainer med individuell volym upp till 3000 liter.

Utbildningen innehåller även L-ABC, Brandsläckning och hantering av spill.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
1 dags påbyggnadsutbildning av grundkursen för att du ska kunna köra explosiva ämnen.

Klass 7 Radioaktiva ämnen och föremål
1 dags påbyggnadsutbildning av grundutbildningen och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.

Tanktransporter
2 dagars påbyggnadsutbildning som ger dig kompetens att utföra tanktransporter på väg och transportera tankcontaier över 3000 liter.

1.3
1 dags utbildning som riktar sig för terminal- och utlastningspersonal och maskinförare med farmartank. ADR 1.3 är en utbildning för personal som i sitt dagliga arbete hanterar farligt gods.

Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Grundläggande kunskaper som krävs för transportera farligt gods på ett säkert sätt.

 

Besök vår kalender eller klicka på knappen nedan för att se våra planerade utbildningar.