Företagsledning

Företagsledning

Bengt Ekman
Grundare

Tel: 0705 129 356

Tobias Larsson
Utbildningschef / Tillförordnad rektor

Tel: 0702 646 488

Ankie Hvittfeldt
Styrelseordförande

tel: 0722 330 203

Ann-Christine Fyhrman
Administration & ekonomi

Tel: 0703 374 571

Harald Posse
Regionchef Blekinge, Norra Skåne

Tel: 0706 100 685

Marcus Jönsson
Verksamhetsansvarig AF & Kompetensutbildningar

Tel: 0763 364 420