Karlshamn

Fr.o.m höstterminen 2011 bedriver vi, VFG, utbildning på uppdrag av Karlshamns kommun, vuxenutbildning i Karlshamn. Vi utbildar elever till både yrkesförare godstransporter och persontransporter (buss) samt till maskinförare. Utbildningen är förlagd till på Tostarpsvägen i Asarum. Här bedriver vi även gymnasieutbildning på Fordons- och transportprogrammets inriktning transport. Antagningen sköter Karlshams kommun. Är du intresserad av utbildningen är du välkommen att kontakta: Harald Posse Regionschef Tel 070-61 00 685 harald.posse@vfg.se

Bussförarutbildning

Yrkesförarutbildning - Persontransporter - 500 p

20 veckor – 500 poäng   AnmälningsperiodPlanerad start Planerad start är den 15/1 2018 Utbildningsanordnare VFG Utbildning AB Utbildningsort Asarum Mål Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet D samt yrkeskompetens för persontransporter. Förkunskaper Grundskola med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande. Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd och inneha svenskt körkort med behörighet B samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass D. OBS! Mellan 21 och 23 år finns det en begränsning som innebär att det endast är tillåtet att köra linjesträckning på max 5 mil nationellt, efter 23 års ålder hävs dessa begränsningar.

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Persontrafik PESPER1 200

Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar för körkortstillstånd (ink. läkarintyg) och litteratur. Vägledning och ansökan Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Yrkesförare - godstransporter

Förarutbildning - 800 p

40 veckor – 800 poäng   Anmälningsperiod Planerad start Planerad start är den 5/2 2018 Utbildningsanordnare VFG Utbildning AB Mål Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C eller CE samt yrkeskompetens för godstransporter. Förkunskaper Grundskola med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande. Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd och inneha svenskt körkort med behörighet B samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass CE.

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Godshantering GODGOD1 100
Godstrafik GODGOD0 200
Fordonskombinationer TRAFOR0 200

Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar för körkortstillstånd (ink. läkarintyg), litteratur och skyddskläder. Vägledning och ansökan Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Godshantering inom lager och terminal

Godshantering - 400 poäng

13 veckor – 400 poäng   Anmälningsperiod   Planerad start Planerad start är den 12/3 2018 Utbildningsanordnare VFG Mål Lager och Terminal är utbildningen som passar dig som är flexibel, serviceinriktad, punktlig och har gott ordningssinne samt god fysik Inom lager och terminal finns många varierande uppgifter. Dokumenthantering, fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration. Truckkörning, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar är andra förekommande arbetsuppgifter. Det är ofta mycket att hålla reda på och leveranserna skall ske i rätt tid Det ingår ca fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning Förkunskaper Gärna B-körkort

Kurser Kurskod Poäng
Lageradministration och terminallogistik 200
Maskinell godshantering 200

Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar för körkortstillstånd (ink. läkarintyg), litteratur och skyddskläder. Vägledning och ansökan Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se