AKTUELL CORONAINFORMATION FÖR VÄXJÖ, KARLSHAMN OCH JÖNKÖPING

den 30 april 2021

Informationen uppdaterad 210430

 

Gemensam information för hela VFGs verksamhet: (specifik information för respektive ort hittar du längre ned)

210205

 

Vid distansundervisning:
Som elev räcker det inte att bara sitta vid datorn för att få närvaro, utan det krävs också att du är inloggad aktivt under hela lektionen för att kunna svara på frågor från läraren och lämna in uppgifter, underlag som sedan blir till betyg.

Du ska vara inloggad vid lektionens start, meddela att du är inloggad i chatten, precis som vid undervisning på skolan då det också gäller att vara i tid och vara aktiv.

 

210121

Information från FoHM-Folkhälsomyndigheten och MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Från och med den 25 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att elever på gymnasiet bör ha minst 20 % närundervisning, det vill säga undervisning på plats på skolan.

210115

OBS! Om du bor under samma tak som någon som är smittad MÅSTE du också vara hemma! Om du är osäker på när du kan komma tillbaka till skolan, kontakta din mentor om du går på gymnasiet och din lärare om du är vuxenelev.

Du kan läsa mer på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Ny information från Folkhälsomyndigheten kom den 18 december

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, liksom i världen i stort. Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

Bland annat gäller:

- Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen till gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning fram till den 24 januari.

Hur det kommer se ut för respektive klass på Vfg kommer det information om veckan före terminsstart dvs vecka 1.

 

Växjö - gymnasiet

210430

Distansundervisningen fortsätter även under vecka 18-21, utefter det regionala smittskyddets rekommendationer.

Jämna veckor vecka 18 och 20:

Årskurs3 fortsätter att följa ordinarie schema för undervisning på plats på skolan och APL enligt plan och meddelande från mentor.

FT19A inne på skolan måndagar och tisdagar och all annan undervisning på distans. (APL enligt plan)

FT19B inne på skolan torsdagar och fredagar och all annan undervisning på distans. (APL enligt plan)

BA19 inne på skolan måndagar och onsdagar och all annan undervisning på distans.

Årskurs1 är inne på skolan alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen.

 

Udda veckor – vecka 19 och 21:

Årskurs3 fortsätter att följa ordinarie schema för undervisning på plats på skolan och APL enligt plan och meddelande från mentor.

Årskurs2 är inne på skolan alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen. (förutom planerad APL).

Årskurs1 har distans alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen (förutom särskilt inkallade elever på karaktär).

 

Förbered er redan nu på att det blir undervisning och skola även under delar av sommarlovet.

Fortsätt att hålla i - hålla ut och vara rädd om dig och om andra genom att:

-ha god handhygien - sprita och tvätta händerna ofta

-hålla social distans-håll avstånd

-stanna hemma om du känner dig dålig och har förkylningssymptom

-fika och ät utomhus

 

Håll i och håll ut i dessa coronatider.


Ha en fin Valborg och var rädd om dig genom att följa Folhälsomyndighetens rekommendationer!

 

Vid distansundervisning: Som elev räcker det inte att bara sitta vid datorn för att få närvaro, utan det krävs också att du är inloggad aktivt under hela lektionen för att kunna svara på frågor från läraren och lämna in uppgifter, underlag som sedan blir till betyg.

Du ska vara inloggad vid lektionens start, meddela att du är inloggad i chatten, precis som vid undervisning på skolan då det också gäller att vara i tid och vara aktiv.

210413

Distansundervisningen fortsätter även under vecka 16-17, utefter det regionala smittskyddets rekommendationer.

Vecka 16:

Årskurs3 fortsätter att följa ordinarie schema för undervisning på plats på skolan och APL enligt plan och meddelande från mentor.

Årskurs2 har distans alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen. (förutom planerad övningskörning, extra körgårdsträning/maskinkörning och APL enligt meddelande från mentor).

Årskurs1 är inne på skolan alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen.

 

Vecka 17:

Årskurs3 fortsätter att följa ordinarie schema för undervisning på plats på skolan och APL enligt plan och meddelande från mentor.

Årskurs2 är inne på skolan alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen. (förutom planerad APL).

Årskurs1 har distans alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen.

 

Förbered er redan nu på att det blir lovskola även under sommarlovet.
 

Fortsätt att hålla i - hålla ut och vara rädd om dig och om andra genom att:

-ha god handhygien - sprita och tvätta händerna ofta

-hålla social distans-håll avstånd

-stanna hemma om du känner dig dålig och har förkylningssymptom

-fika och ät utomhus

 

Vid distansundervisning: Som elev räcker det inte att bara sitta vid datorn för att få närvaro, utan det krävs också att du är inloggad aktivt under hela lektionen för att kunna svara på frågor från läraren och lämna in uppgifter, underlag som sedan blir till betyg.

Du ska vara inloggad vid lektionens start, meddela att du är inloggad i chatten, precis som vid undervisning på skolan då det också gäller att vara i tid och vara aktiv.

210330

Distansundervisningen fortsätter även under vecka 15, utefter det regionala smittskyddets rekommendationer.
 

Detta innebär för vecka 15 att:
-Årskurs3 fortsätter att följa ordinarie schema för undervisning på plats på skolan och APL enligt plan och meddelande från mentor.

-Årskurs2 är inne på skolan alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen. (förutom planerad APL).

-Årskurs1 har distans alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen.

 

Fortsätt att vara rädd om dig och om andra genom att:

-ha god handhygien - sprita och tvätta händerna ofta

-hålla social distans-håll avstånd

-stanna hemma om du känner dig dålig och har förkylningssymptom

-fika och ät utomhus 

210324

Vecka 13:
Påsklovsveckan, är det lovskola för de elever som är inskrivna på lovskolan och kallade till skolan via Teams. GLAD PÅSK!

Vecka 14:
Årskurs 3 fortsätter att följa ordinarie schema för undervisning på plats på skolan och APL enligt plan.

Årskurs 2 har distans alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen. (förutom planerad övningskörning och APL).

Årskurs1 inne på skolan alla lektioner, både karaktär och gymnasiegemensamma ämnen.


Vid distansundervisning: Som elev räcker det inte att bara sitta vid datorn för att få närvaro, utan det krävs också att du är inloggad aktivt under hela lektionen för att kunna svara på frågor från läraren och lämna in uppgifter, underlag som sedan blir till betyg.

Du ska vara inloggad vid lektionens start, meddela att du är inloggad i chatten, precis som vid undervisning på skolan då det också gäller att vara i tid och vara aktiv.

 

Det blir lovskola även under sommarlovet.

 

Fortsätt att vara rädd om dig och om andra genom att:

-ha god handhygien - sprita och tvätta händerna ofta

-hålla social distans-håll avstånd

-stanna hemma om du känner dig dålig och har förkylningssymptom

-fika och ät utomhus

210315

Som vi tidigare har meddelat, på Teams och på hemsidan, kan skolan hjälpa till om någon elev har dålig internetuppkoppling vid distansundervisning.

Kontakta i så fall din mentor.

210226

Nya lokala rekommendationer för att minska smittorisken av corona  gör att schemat för vecka 9 justeras enligt nedan.

Justeringarna innebär att FT19B och BA19 också har distansundervisning hela vecka 9.

FT19B genomför dock övningskörningar enligt den planering som är lagd.

Om du som elev upplever dålig internetuppkoppling vid distansundervisning - kontakta mentor så hittar vi en lösning.

210121

Smittskyddsläkaren i Kronoberg rekommenderar att gymnasieskolorna i Kronoberg följer detta, till exempel att en årskurs åt gången är på plats på gymnasieskolorna per vecka initialt, anpassat efter lokala förutsättningar. Om det epidemiologiska läget förbättras kan andelen elever som får närundervisning ökas successivt i enighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.  /Christian Blomqvist Reg Kronoberg

Utifrån smittskyddsläkarens information gäller tillsvidare följande för VFG i Växjö:

From vecka 4 till och med vecka 13 kommer åk 3 följa ordinarie schema för undervisning och APL.

Åk 1 och 2 kommer att ha distansundervisning varannan vecka och vara på skolan varannan vecka.

Åk 1 börjar med att vara inne på skolan v 4 och åk 2 har distans vecka 4. Vissa avsteg från detta kan vara aktuella i samband med övningskörning mm. Mer detaljerad information kommer via Teams.

För både Växjö och Karlshamn kan det bli aktuellt med lovskola under sportlov, påsklov och delar av sommarlovet, allt med elevernas bästa för ögonen även under pandemin.

Fortsätt att vara rädd om dig och om andra genom att:

-ha god handhygien - sprita och tvätta händerna ofta

-hålla social distans-håll avstånd

-stanna hemma om du känner dig dålig och har förkylningssymptom

-fika och ät utomhus

 

Karlshamn

210121

Blekinge förlänger fjärrundervisningen för gymnasiet till och med vecka 4. Därefter blir det distans varannan vecka för åk 2 och 3 under vecka 5-9.

 

För både Växjö och Karlshamn kan det bli aktuellt med lovskola under sportlov, påsklov och delar av sommarlovet, allt med elevernas bästa för ögonen även under pandemin.

 

Elever på gymnasiet och vuxenutbildning uppmanas att:

 

· Stanna hemma vid tecken på sjukdom/sjukdom

· Sköta handhygien, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Handsprit finns att använda utöver handtvätt.

· Hålla avstånd

· Undvika fysisk kontakt med nya människor

· Undvika att åka kollektivt, gå, cykla i stället

Självklart fortsätter vi att skapa förutsättningar för att alla ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samtidigt få en bra undervisning.

 

Jönköping

200113

Utbildningen fortsätter som tidigare med de anpassningar som gjorts.

 

· Stanna hemma vid tecken på sjukdom/sjukdom

· Sköta handhygien, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Handsprit finns att använda utöver handtvätt.

· Hålla avstånd

· Undvika fysisk kontakt med nya människor

· Undvika att åka kollektivt, gå, cykla i stället

Självklart fortsätter vi att skapa förutsättningar för att alla ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samtidigt få en bra undervisning.