Utifrån besked från Folkhälsomyndigheten om att kravet på distansundervisning lättas upp från den 15 juni

den 02 juni 2020

Ett förnyat beslut av VFGs huvudman gällande gymnasiet i Växjö -
utifrån besked från Folkhälsomyndigheten om att kravet på distansundervisning lättas upp från den 15 juni:

 

Ordinarie undervisning ges som distansundervisning 1/6-12/6 och undervisning i mindre grupp, max 5 elever,  enligt direktiv från undervisande lärare.

Undervisning i mindre grupp möjliggör övningskörning och teoriprov.

Om förutsättningarna förändras tas nytt beslut.

Eleverna på APL fortsätter sin planerade APL.

Fortsatt gäller att man stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, håller avstånd och tvättar/spritar händerna!

 

VFG UTBILDNING AB  

Bengt Ekman

 

Se aktuell Coronainformation här.