Gymnasieval 2023

den 13 januari 2023

Gymnasieval 2023

 

Vill du söka till VFG Växjö

Gymnasievalet öppnar den 15 januari.

Sista dag för ansökan till gymnasiet 2023 är den 15 februari.

 

Ansökan till gymnasiet 2023

 

Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker.

 

Vill du söka till VFG Jönköping

Gå in på Gymnasievalswebb och sök "VFG" eller kontakta din SYV för hjälp med ansökan.

För dig som inte är folkbokförd i Jönköpings kommun är ansökningskoden: 0680

Frågor angående din ansökan?

Kontakta

Tobias Larsson 070-264 64 88

tobias@vfg.se

Eller ring

036 44 05 000 (växel - VFG Jönköping)

036-10 50 00 (växel - Jönköpings Kommun) 

alt. kontakta din SYV på din skola

 

Vi ses!