Info till elever och vårdnadshavare med anledning av coronasituationen

den 19 mars 2020

Info till elever och vårdnadshavare med anledning av coronasituationen

 

Innan ex övningskörning eller annan aktivitet på lärares instruktion:
Förvara varselkläder/arbetskläder hemma och byt om hemma.

 

Cafeteria är stängd för elever.

Ingen lunch serveras för elever.
 

Lärare finns tillgängliga digitalt enligt ordinarie schema.
 

Uppgifter, lektioner och prov läggs upp löpande på Teams - håll dig uppkopplad under ordinarie skoltid.
OBS - ta eget ansvar för att hålla inlämningstider enligt lärares anvisningar.
Ej inlämnad uppgift i tid påverkar betyg, närvaro och möjligheter till körkort.

 

Har du problem med att logga in på Teams meddela mentor via sms.

Föräldrar och syskon uppmanas att stötta våra elever på VFG i deras studier.