Information från VD

den 11 september 2020

 

En handskriven lapp hittades idag med uttalande om hot mot skolan.

Vi konstaterade tillsammans med polisen att ingen hotbild förekommer i nuläget.