Landets första yrkesbedömare finns i Blekinge. Källan: Blekinge Läns Tidning (blt.se)

den 28 maj 2019

Landets första yrkesbedömare finns i Asarum

 

Patrik Söderdahl (t.h.) är lärare vid VFG-gymnasiet i Asarum. Numera kan han även titulera sig landets hittills enda yrkesbedömare. Lastbilschauffören Selemon Woldu Kidanu från Hammarstrand i Jämtland blev den första någonsin att bli yrkesbedömd.

För två år tillbaka föddes idén inom det nationella åkeriförbundet TYA att låta yrkeskompetent personal på kort tid arbetsbedöma nyanlända utländska chaufförers kunskaper. Nu är landets förste, och hittills enda, yrkesbedömare på plats och igång i Asarum.

Till vardags är Patrik Söderdahl lärare inom tungtrafik hos VFG-gymnasiet i Asarum. Idag jobbar han också som yrkesbedömare, vilket han än så länge är ensam i landet om att göra. Fler kommer att tillkomma, men i år får han sällskap av endast ytterligare tre personer med samma uppgift, spridda över landet.

- Vi ska på individnivå yrkesbedöma nyanlända som jobbat inom åkeribranschen i sitt hemland, förklarar Patrik Söderdahl. Är personen anställningsbar och vilka åtgärder krävs för att nå den punkten?

Proven sker under tre dagar och består av både teoretiska och praktiska inslag. Det omfattar inte bara körning, utan även lastning, lossning, säkring samt kunskaper om arbetsrätt och svenska regelverk.

Bakom idén står branschorganisationen Transportfackens Yrkesarbetsnämnd (TYA) och arbetet sker på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

- Varje person bedöms under tre dagar, med både teoretiska och praktiska prov, säger Patrik Söderdahl. Därefter sammanställer jag en rapport med förslag på åtgärder som lämnas till personens handläggare hos Arbetsförmedlingen. De väljer sedan vilka åtgärder som ska vidtas för att få personen anställningsbar inom åkerinäringen.

Han beskriver upplägget som en win win-situation för alla parter. Det råder fortfarande stor personalbrist inom åkerinäringen. TYA beräknar att det krävs 3 600 nya anställningar inom de närmaste två åren.

- Inom tio år visar samma prognos på ett behov av 50 000 nya chaufförer, fortsätter Patrik Söderdahl.

Det är Arbetsförmedlingen som tilldelar uppdraget, men branschorganisationen TYA som utsett vem som är behörig att arbeta som yrkesbedömare.

Under vecka 19 träffade han den första person att bli yrkesbedömd. Selemon Woldu Kidanu kom till Sverige för ungefär ett år sedan. Han lämnade då Etiopien, där han kört lastbil i fyra år och jobbat som lastbilsmekaniker i ytterligare elva år.

- Yrkesbedömningen är bra för mig, säger Selemon Woldu Kidanu som rest från Hammarstrand i Jämtland för att bli bedömd av Patrik. Jag har lång arbetslivserfarenhet inom lastbilsbranschen. Det är det jag kan och vill arbeta med här i Sverige också.

Då allt är helt nytt, och Patrik Söderdahl hittills landets enda yrkesbedömare, finns ingen facit att kika i. Branschorganisationen TYA har dock tagit fram ett universellt riktdokument som varje yrkesbedömare ska följa och har handplockat inledningsvis fyra personer för uppgiften.

- De har gjort ett digert grundarbete och ställt väldigt höga krav, konstaterar Patrik Söderdahl. Det handlar inte bara om lärarens kompetens, utan även att det ska finnas lokaler, för utbildningen sett relevanta lastbilar tillhanda och så vidare.

Säkerhetstänket är högre i Etiopien än i Sverige, konstaterar Patrik Söderström. Assistans förekommer inte i samma utsträckning och straffen är betydligt hårdare om chauffören ertappas med att ha slarvat. Lastsäkringen visade sig inte vara några som helst problem för Selemon Woldu Kidanu.

Allt är nytt även för honom, men han ser redan fler vinster med bedömningsprogrammet.

- Utbytet vi har haft under dessa tre dagar har varit fantastiskt, svarar Patrik Söderdahl. Vi lärare här har tvingats backa ett par steg i våra åsikter om hur lastbilsyrket är i Etiopien, då de har ett högre säkerhetstänk än här. Det trodde vi aldrig. Lika förvånande är att många regler ur chaufförssynpunkt har visat sig vara så lika mellan båda länder. Det är saker vi kan bära med oss i vår egna utbildning.

Mycket är nytt även för Selemon Woldu Kidanu.

- Här har ni reglerade körtider, säger han. Och så kommer det blir det helt nytt för mig att köra på snö.

 

Källan: Blekinge Läns Tidning (blt.se)