Polisens trafikgrupp och Transportprogrammet ÅK 3 Sunnerbogymnasiet ifrån Ljungby

den 05 mars 2020

Besök: Polisens trafikgrupp och Transportprogrammet ÅK 3 Sunnerbogymnasiet ifrån Ljungby

 

Trafikpolisen byggde upp en kontrollstation som hur det kan se ut när man stoppar tunga fordon längs med vägarna. Dagen slutade med att polisen hade en teoretisk genomgång med filmvisning och juridik kring alkohol, narkotika och körkort.