Pressmeddelande

den 17 april 2019

Pressmeddelande från Växjö Fria Fordonsgymnasium

 

 

Skolinspektionens krav på Växjö Fria Fordonsgymnasium

ger riktning åt skolans reformplan inför höstterminen 2019

 

– Vi har fått en rad konkreta instruktioner från Skolinspektionen som ger vårt pågående reformarbete ytterligare stadga. För det är vi både tacksamma och respektfulla. 

 

Så sammanfattar VFG:s vd och skolchef Tobias Larsson den rapport som Skolinspektionen nu har sammanställt efter myndighetens granskning av skolans verksamhet.

 

– Rapporten lyfter som väntat fram brister kring flera viktiga inslag i vår undervisning, konstaterar Tobias Larsson. Vi måste bland annat bli tydligare mot våra elever om vilka krav våra olika kurser ställer. Och vi måste bli bättre på att hjälpa eleverna nå målen. Vi har också brister i våra rutiner för betygsättning samt i vår uppföljning av så kallat arbetsplatsförlagt lärande. Vidare behöver vi förbättra oss på flera andra punkter, till exempel i vår hemspråksundervisning. 

 

Skolinspektionen har satt en deadline för när VFG ska ha genomfört förbättringarna. 

 

– Vi har till den 8 november på oss, berättar Tobias Larsson. Lyckas vi inte, väntar ett vite om 750 000 kronor. 

 

Han menar att de hårda kraven är bra för skolan.

 

– Dels hjälper de oss med tydliga prioriteringar i det reformprogram som vi redan har inlett. Dels kommer uppfyllandet av Skolinspektionens krav att ge oss en viktig kvalitetsstämpel. Såväl skolans ägare som dess styrelse och vi i ledningen har redan satt reformarbetet i centrum och vi kommer att driva det framåt med full kraft. Att vi inte skulle klara uppgiften håller jag därför för uteslutet.

 

Tobias Larsson tror att VFG:s snabba expansion är en av orsakerna till de brister som Skolinspektionen nu har identifierat.

 

– Det är ingen ursäkt, men i alla fall en förklaring. Vi har sedan starten skickat ut mer än 500 unga människor till viktiga arbeten i transportsektorn, byggindustrin och logistikkedjorna i Växjö med omnejd. Våra elever får jobb. Det har i sin tur ökat efterfrågan på våra utbildningar. Vi har försökt möta den efterfrågan. Och även om vi lycktas med det, har vi uppenbarligen inte klarat att samtidigt säkerställa en rad viktiga rutiner. Det måste vi nu rätta till en gång för alla. 

  

 

 

Tobias Larsson: 

070 264 64 88

tobias@vfg.se