Pressmeddelande från Växjö Fria Fordonsgymnasium

den 12 mars 2019

 

Pressmeddelande från Växjö Fria Fordonsgymnasium 

 

VFG inleder reformarbete – och upptäcker nytt misstag 

 

Efter den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring Växjö Fria Fordonsgymnasium har ägare, styrelse och ledning gemensamt beslutat inleda ett internt reformprogram i syfte att åtgärda brister i skolans interna rutiner. 

 

– Så här kan det bara inte fortsätta, konstaterar Tobias Larsson, vd och skolchef vid VFG. Våra elever och vår personal ska känna stolthet över vår skola och det som vi åstadkommer här – inte behöva gå omkring och skämmas över att skolan upplevs försöka lura någon! 

 

SR P4 Kronoberg kunde i ett reportage visa att VFG under 2018 fortsatt ta betalt för en elev som inte längre deltog i undervisningen. 

 

Ledningen för VFG har sedan dess upptäckt ytterligare ett sådant fall. Det handlar enligt Tobias Larsson om en elev med betydande problem i sin skolgång. Eleven, dennas föräldrar och VFG enades till slut om en lösning som innebar att eleven tillfälligt fortsatte sin utbildning utanför skolmiljön. 

 

– Vi har följt eleven noga och ser till vår glädje att lösningen blev riktigt bra. Men så upptäcker vi likafullt ännu en miss hos oss, nämligen att även den här elevens hemkommun betalade skolpeng till oss under flera månader efter att eleven lämnat VFG för sin skräddarsydda lösning. 

 

– Vi har informerat den berörda kommunen och beskrivit fallet och VFG kommer förstås att göra en återbetalning om kommunen anser att vi ska göra det, fortsätter Tobias Larsson. 

 

– Men den bakomliggande orsaken till den här sortens missar måste vi attackera med en mer djupgående insats. Och det gör vi nu. Reformprogrammet inleds omedelbart. Vi kommer att ta hjälp av såväl Skolinspektionen via dess granskningsrapport som av fristående konsulter för att till höstterminen 2019 landa VFG i ett stabilt, nytt läge vad avser våra interna rutiner, avslutar Tobias Larsson. 

 

 

Tobias Larsson: 

070 264 64 88 

tobias@vfg.se