Reform- och utvecklingsarbetet har börjat!

den 06 maj 2019

 

VFG har påbörjat ett omfattande reform- och utvecklingsprogram inom flera olika områden,

bland annat genom att:

- anställa heltidsmentorer

- utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet i samarbete med Skolverket och branschens företag  

-anställa SYV och kurator

-satsa på lärarstudenter

-intensifiera lovskola


Jag heter Britt-Louise Ek, är t.f. rektor och ansvarig för utvecklingsarbetet. 
Tillsammans med Uffe Tannerfalk, som tillträder som rektor under våren, alla i vår personal och alla elever, arbetar vi med stort engagemang för att framgångsrikt föra skolan in i framtiden. Vi har fokus på det som är viktigt för det som är viktigt! Det som är viktigt är våra elever och det som är viktigt för dem är deras utveckling och deras undervisning.

 

Växjö Fria Fordonsgymnasium är viktig för personalförsörjningen i branschen och för samhällets utveckling i stort.