Stipendiater på Växjö Fria Fordonsgymnasium 2022

den 13 juni 2022

Stipendiater på Växjö Fria Fordonsgymnasium 2022

Våra 3 härliga studenter som fått stipendium:

Från vänster

Parwiz Yari

Tilda Johansson

Mohammad Saqi

Årets elev- Sydöstra Sveriges Transportarbetarfackförenings stipendium delades ut till Parwiz Yari FT19A:

Kriterier:

- Vara en god kamrat

- Ha varit skötsam och gjort goda studieresultat

- Vara ett föredöme för skola, kamrater och inte minst branschen

VFGs stipendium gick till Tilda Johansson, FT19A:

Tilldelas den elev i avgångsklassgymnasiet som lever upp till VFG:s värdegrund                             Stötta – Motivera – Engagera.

Stipendiet delas ut för att uppmuntra och stötta eleven inför framtiden.

Stötta – Eleven är en bra kompis, hjälper sina klasskompisar och bidrar med en bra stämning till klassen.

Engagera – Eleven är intresserad, nyfiken, har en vilja att lära sig och deltar aktivt i skolans undervisning.

Motivera – Elev enär ett föredöme och god representant för VFG och i sin roll som framtida yrkesförare.

Växjö kommuns Skolsamfondsstipendium utdelades till Mohammad Saqi, BA19:

Kriterier: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda och berömvärd flit.