STIPENDIATER PÅ VFG 2019

den 24 juni 2019

STIPENDIATER PÅ VFG 2019:


- Skolsamfonden Växjö kommun delar ut stipendie för: 
Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda och berömvärd flit.

..och har stöttat många av sina klasskamrater men också elever åk1 och 2 och varit en positiv förebild. 
Edwin Midenheim FT16 fick detta stipendie 2019.

 

- Årets elever- Sydöstra Sveriges Transportarbetarfackförenings stipendie och 
ME (maskinentreprenörernas stipendie

Kriterier: 
- Vara en god kamrat 

- Ha varit skötsam och gjort goda studieresultat 

- Vara ett föredöme för skola, kamraten och inte minst branschen 

Jonathan Alm och Hampus Adolfsson blev våra stipendiater 2019.

 

Stort Grattis till våra 3 stipendiater!

Lycka till i framtiden!