Student 2021

den 14 april 2021

STUDENTINFORMATION 2021

Våra planeringsförutsättningar är att genomföra studentutsläppet på VFG i Växjö torsdag den 10 juni på ungefär motsvarande sätt som förra året;
det vill säga med ett begränsat antal inbjudna gäster,
begränsad tid för studenterna på skolan och ingen flakåkning.

Exakt hur många gäster det blir kommer vi att diskutera med det regionala smittskyddet, studentkommittén m.fl. för att därefter kunna informera studenter och föräldrar mer i detalj.


Cirkatider för själva "utspringet" blir mellan 11.00-15.30 i mindre grupper. Vi återkommer med mer info.

Det regionala coronaläget kommer att styra upplägget.