Styrelsen i VFG Utbildning AB har inlett processen att söka en ny VD för bolaget

den 26 februari 2020

Styrelsen i VFG Utbildning AB har inlett processen att söka en ny VD för bolaget

I vår strategi att bygga för ytterligare tillväxt för VFG's verksamhet måste vi fortsätta att driva utveckling, innovation och stabilitet kopplat till våra elever, föräldrar och personals behov, samtidigt som vi jobbar strukturerat och kostnadseffektivt.

Med anledning av det kommer Tobias Larsson som idag verkar som VD för VFG att få en nyckelroll som utbildningschef & skolchef samt ansvarig för kommande strategiska utvecklingsprojekt. Tobias har varit anställd av VFG sedan 2003 med flertal olika ansvarsområden såsom rektor och Vd. Tobias har under dessa år drivit många utvecklingsområden och han har under det senaste året framgångsrikt varit delaktig i att driva implementationen av de omstruktureringar som skett tillsammans med flertal kollegor i bolaget. Det reformprogram som VFG genomför ger oss grunden för att titta framåt och fortsätta utveckla VFG. Rekryteringen av en ny VD startas därför omgående. Under tiden kommer Tobias att kvarstå som VD fram till höst terminen 2020, då ny VD bedöms vara på plats. 

 

”Först och främst vill jag tacka Tobias för den genomgripande förändringsagendan som han som VDhar drivit de senaste åren,” säger VFG's Styrelseordförande Ankie Hvittfeldt. ”Tobias värdefulla bidrag i att transformera verksamheten till det bolag VFG är idag kommer att ha en långsiktigt positiv effekt på bolaget under många år framöver.”

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ankie Hvittfeldt, Styrelseordförande VFG Utbildning AB tel. 0722-33 02 03
Bengt Ekman, Ägare VFG Utbildning AB tel. 0705-12 93 56