Välkomna till föräldramöte för åk 2 tisdag den 22 oktober

den 11 september 2019

Hej vårdnadshavare!

Ni är varmt välkomna till VFGs föräldramöte för årskurs 2
tisdag den 22/10 2019
från klockan 18:00 – 19:45.
Under kvällen kommer undervisande lärare i karaktärsämnen, elevhälsa och mentorer att finnas på plats för att ge information.
Vi startar alla tillsammans med fika i matsalen.
Ingen föranmälan behövs.

Varmt välkomna!


Rektor Uffe Tannerfalk