VFG i samarbete med Sundahls Maskinaffär, genomförde en öppen introduktionsutbildning för sin personal

den 29 november 2018

VFG, i samarbete med Sundahls Maskinaffär, genomförde en öppen introduktionsutbildning för sin personal.

Personalen från JCB England deltog i processen och tillbringade flera dagar tillsammans med personalen från VFG och Sundahls.

Fyra intensiva dagar med demonstration av nya maskiner, som snart kommer att finnas tillgängliga för VFG elever.