VFG:s ägare fälld i domstol efter incident med radioreporter

den 02 oktober 2019

VFG:s ägare fälld i domstol efter incident med radioreporter

 

VFG:s grundare och huvudägare Bengt Ekman har av Växjö tingsrätt dömts till villkorlig dom och 100 dagsböter för en incident vid Växjö Fria Fordonsgymnasium i februari i år.

 

Incidenten inträffade när en reporter från SR P4 Kronoberg utan föranmälan eller lov tog sig in på skolans område, enligt reporterns senare förklaring i avsikt att intervjua elever.

 

När Bengt Ekman beslutade att avvisa reportern av rädsla för vad en okänd vuxen man möjligen kunde ha för uppsåt bland eleverna, uppstod en upprörd ordväxling under vilket Bengt Ekman tog några papper som tillhörde reportern.

 

Radioreportern polisanmälde Bengt Ekman för händelsen och hävdade att de papper som Bengt Ekman tagit innehöll källskyddade uppgifter. Eftersom källskydd är reglerat i grundlagen och reportern vidare påstod att Bengt Ekman tagit pappren på ett aggressivt sätt, valde assistentåklagare Kristin Rydenståhl att åtala Bengt Ekman för grovt egenmäktigt förvarande.

 

Rättens utslag på tisdagen var en fällande dom. Av domskälen framgår att tingsrätten tror mer på målsägandens och vittnenas berättelse än på Bengt Ekmans.

 

SR P4 med flera medier har rapporterat om anklagelserna mot Bengt Ekman. Här har Bengt Ekman som regel anonymiserats och han har i stället kallats ”ägaren” och liknande.

 

I samråd med ledningen för VFG har Bengt Ekman dock nu beslutat att öppet stå för såväl handlingen som den rättsliga påföljden med sitt namn.

 

Bengt Ekman har tidigare till reportern och ledningen för SR P4 Kronoberg beklagat händelsen och det obehag som reportern kan ha känt. Bengt Ekman står också fast vid sin bild av händelseförloppet och vill vara tydlig med att säkerheten för skolans elever och personal även fortsättningsvis alltid kommer i första rummet för honom.

 

Bengt Ekman pekar vidare på den statistik som är varje skolledares stora oro och som han anser till del kan förklara hans eget agerande i februari:

·         Hittills under 2000-talet har mer än 50 elever på skolor i Europa dött i skjutningar och andra våldsgärningar.

·         Bara i år har fler än 20 skolskjutningar skett i USA.  

 

Gärningsmännen har därtill ofta varit mycket svåra att identifiera i tid.

·         Våldsverkaren i Trollhättan 2015 var klädd som om han skulle gå på en Halloweenfest.

·         I USA genomfördes en skolskjutning av en ordinärt klädd man som helt lugnt gick in i skolan och tryckte på brandlarmet. När eleverna rusade ut ur klassrummen sköt han ned dem.

·         Utöyamördaren Anders Behring Breivik var förklädd till polis.
 

Bengt Ekman har ännu inte tagit ställning till om han tänker överklaga tingsrättens dom, men meddelar att han under alla omständigheter innerligt hoppas att domen inte ska avskräcka andra skolledare från våga att gripa in i situationer som de bedömer som hotfulla.  

 

Avslutningsvis påpekar Bengt Ekman att rättegång och dom handlade om hans eget agerande i stunden och inte har någon koppling till, eller konsekvens för, verksamhet och vardag vid Växjö Fria Fordonsgymnasium.

 

 

Tobias Larsson

Skolchef VFG