”Nu har vi ett bra läge”

den 08 november 2019

VFG:s skolchef: ”Nu har vi ett bra läge”

 

Växjö Fria Fordonsgymnasium har sedan i våras arbetat fokuserat och intensivt för att möta Skolinspektionens krav på förbättringsinsatser.

 

Reformarbetet har letts av en erfaren skolledare. I samråd med VFG:s huvudmän och övriga ledning har denna tagit fram en serie åtgärder som punkt för punkt svarar an mot Skolinspektionens beslut. Reformaktiviteterna har sedan fortlöpande förankrats via dialoger med elever och personal.

 

Programmets första fas är nu avslutad. Skolchef Tobias Larsson förklarar vad som kommer att ske:

 

– Vi inleder med att skicka en skriftlig rapport till Skolinspektionen där vi i detalj beskriver förbättringsåtgärderna. Därefter träffar vi inspektörerna på plats här hos oss så att de själva får bilda sig en uppfattning om vilket avtryck åtgärderna har satt på skolans vardag.    

 

VFG:s reformprogram innebär förbättringar på antal punkter. Tobias Larsson nämner några:

 

– Vi har anställt heltidsmentorer, utvecklat Elevhälsan, tagit fram en ny likabehandlingsplan och förnyat rutinerna kring det arbetsplatsförlagda lärandet.  Insatserna gett såväl våra elever som våra lärare och övrig personal ännu bättre förutsättningar att lyckas med det som vi finns till för: Att ge unga människor bästa möjliga start i yrkeslivet.

 

Tobias Larsson konstaterar att Växjö Fria Fordonsgymnasium sedan starten har skickat ut mer än 500 unga människor till viktiga arbeten i transportsektorn, byggindustrin och logistikområdet.

 

– Som jag ofta framhåller: Inte bara får våra elever jobb, de bokstavligen bygger vårt moderna lokalsamhälle. Vi är oerhört stolta över dem.  Vi vill vara stolta över oss själva och att man ska prata om VFG för att vi gör saker rätt, inte för att vi gör saker fel. Och vi har begått misstag, så är det. Kritiken mot oss har varit befogad. Stundtals har vi heller inte levererat den kvalitet som våra elever har rätt att förvänta sig. Men nu har det vänt. Vi har tätat luckorna, fått en stabil bemanning och en struktur på skolans arbete som vi känner kommer att fungera.

 

Tobias Larsson fortsätter:

 

– Jag sade redan i våras att jag välkomnade Skolinspektionens granskning av VFG. I efterhand kan jag och skolledningen också konstatera att granskningen verkligen var till godo för alla: våra elever, oss själva och de företag som skolan varje år förser med nyutbildade medarbetare. Man kan säga att Skolinspektionen i praktiken har fungerat som vår kvalitetskonsult och jag är tacksam för att vi har fått deras hjälp i vår strävan att åter bli en skola att se upp till. För det är vad VFG ska vara. 

 

Några av de beslutade reformåtgärderna återstår ännu att genomföra. Tobias Larsson ser fram emot en konstruktiv dialog med Skolinspektionen om hur VFG på bästa sätt ska gå i mål med dem.

 

– Utmaningen blir sedan att säkra upp våra reformer så att de ger varaktig, god kvalitet och därefter gå vidare och bli ännu bättre. Men den utmaningen ser vi bara fram emot, för nu har vi ju ett bra läge att utgå från.

 

/Tobias Larsson, skolchef VFG Utbildning AB, 070 264 64 88; tobias@vfg.se