BOKNING AV KOMPETENSUTBILDNINGAR

 

Bokning av YKB

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil.

Lagen berör alla yrkesförare som kör tung lastbil, C-behörighet. Yrkeskompetensbeviset gäller i 5 år.

 

 

 

 
                                  
BOKA YKB

Bokning av ADR

ADR- Regler för transporter av farligt gods på väg och i terräng

ADR – Intygen indela i olika nivåer beroende på vilka ämnen eller hur man transporterar det farliga godset.
 

 

 

 

 
BOKA ADR

Bokning av övriga kompetensutbildningar

VFG genomför flertalet olika kompetensutbildningar och här nedan finns möjlighet att boka de kompetensutbildningar där det finns inplanerade tillfällen.

Saknas befintligt utbildningstillfälle vänligen skicka ett mejl till Marcus Jönsson eller kontakta Marcus på telefonnummer  076 336 44 20.          


 
BOKA KOMPETENSUTBILDNING