ELEV

 

Busskort

Alla elever som går Åk 1 och Åk 2 ska spara sina busskort. Kortet fortsätter gälla nästa läsår.

Blanketter

Blanketterna är anpassade för att fyllas i med en pdf läsare för att sedan skrivas ut.

Matersättning APL Blankett för att ansöka om matersättning.
Reseersättning APL Blankett för att ansöka om reseersättning
Ledighetsansökan  

Blankett för att ansöka om ledighet

Klagomålsblanketten

Klagomålsinstruktionen

Klagomålsblankett och instruktioner

 

Inloggning - IST

 

Elevinloggning i IST: vfg.se.ist.com/student

Vårdnadshavare i IST: vfg.se.ist.com/guardian

 

Sjukanmälan

Sjukanmälan/frånvaroanmälan för elev kan anmälas på 3 sätt:

1. Till expeditionen på telefonnummer 076-806 01 19 
Ring och meddela och/eller lämna ett röstmeddelande.
(OBS! SMS kan ej skickas för att notera sjukanmälan)

2. Myndig elev kan också anmäla frånvaro via Studentinloggning på IST.

3. Vårdnadshavare kan också anmäla frånvaro via sin vårdnadshavarinloggning på IST.

Om du har svårigheter att logga in på IST, kontakta skolans administration:
Lise-Lott Granqvist

072 207 93 88

lise-lott.granqvist@vfg.se

Skolsköterska

Skolsköterska Bernt finns på plats varje onsdag och torsdag mellan kl 9-15.

E-post:  bernt@vfg.se


Läsårstider 2021/2022

Höstterminen 2021

 
16 augusti Läsårsstart åk 1
18 augusti Läsårsstart åk 2 & 3
29 september Studiedag

1 november - 5 november

Höstlov (vecka 44) 
21 december Terminsavslutning

Vårterminen 2022

 
10 januari Studiedag
11 januari Terminsstart
21 februari-25 februari Sportlov (vecka 8) 
11 april - 18 april Påsklov (vecka 15)
18 maj Studiedag
26 maj - 27 maj Kristi himmelfärdsdag och klämdag efter
9 juni ev Student
10 juni Läsårsavslutning

 

Läsårstider Karlshamn

Länka dig vidare till Karlshamns kommuns läsårstider här.

Schema & Rutiner

Vi följer Väggaskolans rutiner och scheman. Läs mer här.