Jönköping

Jönköping

Fr.o.m vårterminen 2014 bedriver VFG utbildning på uppdrag av Jönköpings kommun, vuxenutbildning i Jönköping.

Vi utbildar elever till persontransporter (buss), yrkesförare, godstransporter, maskinförare och lastbilsmekaniker.

Nu finns även en Terminal och Lager utbildning  där truck utbildning ingår.

Är du intresserad av någon av våra kurser är du välkommen att kontakta Arbetsförmedlingen Vägledningscentrum i Jönköping tfn: 036-105000 för anmälan samt information.

 

Vanlig ansökningstid är cirka en månad innan kursstart.

 

VFG

Tobias Larsson
Utbildningschef
Tel. 070-26 46 488
tobias@vfg.se

Vi har våra lokaler på Solåsvägen 5.

Bussförarutbildning

Yrkesförarutbildning - Persontransporter - 500 p

20 veckor – 500 poäng

 

Anmälningsperiod 

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: Kursstart 10/8/2020.

Ansökningsperiod och sista ansökningsdatum: Ansökningsperiod juni 2020.

 

 

Mål

Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, kvalitets- och miljömedvetet och säkert sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet D samt yrkeskompetens för persontransporter.

Förkunskaper

Grundskola med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande.

Svenskt körkort med behörighet B samt körkortstillstånd för körkortsklass III utfärdat av Transportstyrelsen.

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik – vux TRAYRK1 300
Persontrafik – vux PESPER1 200

 

 

Ansökan

Buss i Jönköping

Länk till ansöknings sida hos Jönköping Kommun

http://www.jonkoping.se/barnutbildning/vuxenutbildning/ansokantillvuxenutbildning.4.74fef9ab15548f0b80025eb.html

Har du frågor kontakta:

Eva Molneklev

Studie-och yrkesvägledare

Vägledningscentrum/Vuxenutbildningsenheten

Jönköpings kommun. 036-10 67 67

eva.molneklev@jonkoping.se

www.jonkoping.se

 

Utbildningsanordnare

VFG utbildning

Vid frågor eller funderingar ring 0470-60119.

 

ANMÄLAN

Yrkesförare - godstransporter

Förarutbildning - 800 p

 

Kursstart : 10 augusti 2020

Sista ansökningsdag: juni 2020

För information om kursstart bevaka denna samt Jönköping kommuns webbsida.

Transportsektorn är serviceyrken där bemötandet av kunderna är viktigt. Det är även självständiga och ansvarsfulla yrken där man ska planera och organisera singa uppgifter. Innehåller i yrkena förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Nya ifnormations- och kommunikationssystem tillkommer, vilket ställer nya krav på kunskaper i tex teknik, språk och data.

 

Utbildningslängd

Ca 40 veckor, 800 p

 

Utbildningsform

Dagtid lärarledd

 

Förkunskaper

Du ska ha minst godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt inneha B-körkort. Den sökande ska uppfylla kraven för körkortstillstånd för CE-körkort. Du kan läsa mer om kraven mer på kommunens hemsida. Eleven måsta ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd för att ha möjligheten att få CE-körkortet utfärdat.

Utbildningen medför viss kostnad, utöver litteratur, för den studerande.

 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare. Läs mer om yrket på Jönköping kommuns webbsida.

Kurs Kurskod Poäng
Yrkestrafik – vux TRAYRK1 300
Godshantering – vux GODGOD1 100
Godstrafik GOSGOD0 200
Fordonskombinationer – godstransporter TRAFOR0 200

 

För information kontakta

Eva Molneklev

Studie-och yrkesvägledare

Vägledningscentrum/Vuxenutbildningsenheten

Jönköpings kommun. 036-10 67 67

eva.molneklev@jonkoping.se

www.jonkoping.se

Utbildningsanordnare

VFG utbildning

Vid frågor eller funderingar ring 0470-60119.

 

ANMÄLAN

Lastbilsmekaniker

Lastbilsmekaniker - lärlingsutbildning - 1000 p

 

Kursstart : 19 oktober 2020

Ansökningsperiod: augusti 2020.

 

Mål

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som lastbilsmekaniker. Som lastbilsmekaniker arbetar du med tunga fordon, oftast på en verkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. Som mekaniker kan du också arbeta med fältservice och åker då ut till kundens fordon eller maskin som stannat på vägen eller på en arbetsplats. Då kan det röra sig om arbete med last-, skogs- och lantbruksmaskiner.

 

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska

 

Kurs Kurskod Poäng
Orienteringskurs   100
Lastbilar och utrustning MASLAT0 300
Lastbilsmonterad hydralik och pneumatik MASLAI0 100
Maskin- och lastbilsteknik MASMAI0 200
Rep. av lastbilar och mobila maskiner MASREP0 300

 

Ansökan

Görs via Jönköping kommuns hemsida.

Eva Molneklev

Studie-och yrkesvägledare

Vägledningscentrum/Vuxenutbildningsenheten

Jönköpings kommun. 036-10 67 67

eva.molneklev@jonkoping.se

www.jonkoping.se

 

Utbildningsanordnare

VFG utbildning

Vid frågor eller funderingar ring 0470-60119.

 

ANMÄLAN

Maskinförare

Förarutbildning - 800 p

ca 22 veckor

 

Kursstart 

19 oktober 2020

 

Ansökning

Utbildningsstart och sista ansökningsdatum: För kursstart Kontakta Vägledningscentrum AF Jönköping.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som maskinförare för hjullastare och grävmaskin.

 

Förkunskaper

Godakunskaper i svenska samt B-körkort

 

Kurs Kurskod Poäng
Anläggningsförare 1 ANAANA01 200
Anläggningsförare 2 ANAANA02 200
Anläggningsförare 3 ANAANA03 300
Anläggningsförare 4 ANAANA04 200

 

Ansökan

Görs via Jönköpings kommuns hemsida

 

Information

Eva Molneklev

Studie-och yrkesvägledare

Vägledningscentrum/Vuxenutbildningsenheten

Jönköpings kommun. 036-10 67 67

eva.molneklev@vfg.se

www.jonkoping.se

 

Utbildningsanordnare

VFG utbildning

Vid frågor eller funderingar ring 0470-60119.

 

ANMÄLAN

Lager och Terminal 

 

Utbildningslängd: Ca 13 veckor.

Utbildningsform: Dagtid, lärarledd.

Utbildningsstart: 14 september 2020.

 

En utbildning i tiden.

Lager och Terminal är utbildningen som passar dig som är flexibel, serviceinriktad, punktlig och har gott ordningssinne. Denna utbildning kan hjälpa dej på vägen mot arbete.

 

Olika arbetsuppgifter.

Inom lager och terminal finns många varierande uppgifter. Samordning, leveransbevakning, dokumenthantering, fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration är några exempel på arbetsuppgifter. Truckkörning, lasta och lossa lastbilar/ järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar är andra förekommande arbetsuppgifter.

Det är ofta mycket att hålla reda på och leveranserna ska ske i rätt tid.

 

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kan du söka arbete på lager, godsterminal eller som truckförare. Utbildningen ger dig god kännedom om lagrets och terminalens roll i logistikprocessen. Du kommer lära dig att hantera olika typer av gods samt få kunskap och övning i att använda maskinella hjälpmedel och truckar på ett säkert sätt.

 

Truckförarintyg och ADR

Du utbildas för truckförarintyg för truckar A+B+ C2, enligt TYAs kursplan. Samt ADR 1:3. ( farligt gods)

 

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är flexibel, serviceinriktad. En god fysik är en förutsättning då jobbet kan vara både fysiskt tungt och stressigt.

 

Hur går utbildningen till?

Du utbildas och tränas i att självständigt kunna lösa de uppgifter som du kommer att möta på din framtida arbetsplats.

 

Förkunskaper

Kunskaper i svenska.

 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på Lager eller Terminal . Läs mer om yrket på  Arbetsförmedlingens webbplats.

 

Ansökan

Länk till Jönköpings anmälnings sida

Lager och Terminal  i Jönköping

 

Kurser Kurskod Poäng
Lageradminstration LAGLAG0 200
Maskinel godshantering GODMAL0 200

 

 

Har du frågor kontakta:

Eva Molneklev

Studie-och yrkesvägledare

Vägledningscentrum/Vuxenutbildningsenheten

Jönköpings kommun. 036-10 67 67

eva.molneklev@jonkoping.se

www.jonkoping.se

 

Utbildningsanordnare

VFG utbildning

Vid frågor eller funderingar ring 0470-60119.

Länk till ansöknings sida hos Jönköping Kommun