Karlshamn

Karlshamn

Kurstider 2020:

  • Kursstart preliminärt vecka 35, 2020

Tryck här för mer info


Fr.o.m höstterminen 2011 bedriver vi, VFG, utbildning på uppdrag av Karlshamns kommun, vuxenutbildning i Karlshamn. Vi utbildar elever till både yrkesförare godstransporter och persontransporter (buss) samt till maskinförare. Utbildningen är förlagd till på Tostarpsvägen i Asarum. Här bedriver vi även gymnasieutbildning på Fordons- och transportprogrammets inriktning transport. Antagningen sköter Karlshams kommun. Är du intresserad av utbildningen är du välkommen att kontakta: Jimmie Gyllenbris, jimmie.gyllenbris@vfg.se, 076 112 76 88.

 

Läs mer om sadlar om från buss till lastbil här.

 

Corona

 

Blekinge följer Folkhälsomyndighetensråd, alla verksamheter igång som tidigare

 

  • Elever, gymnasiet samt vux uppmanas att
  • Undvika att åka kollektivt, gå, cykla i stället
  • Sköta handhygien
  • Hålla avstånd
  • Undvika kontakter med nya människor
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma vid tecken på sjukdom/sjukdom

Vi arbetar med våra verksamheter efter dessa riktlinjer

Bussförarutbildning

Yrkesförarutbildning - Persontransporter - 500 p

20 veckor – 500 poäng   

Anmälningsperiod

– 

Planerad start

Kursstart preliminärt vecka 35, 2020

Utbildningsanordnare

VFG Utbildning AB 

Utbildningsort

Asarum 

Mål

Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet D samt yrkeskompetens för persontransporter. 

Förkunskaper

Grundskola med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande. Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd och inneha svenskt körkort med behörighet B samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass D. OBS! Mellan 21 och 23 år finns det en begränsning som innebär att det endast är tillåtet att köra linjesträckning på max 5 mil nationellt, efter 23 års ålder hävs dessa begränsningar.

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Persontrafik PESPER1 200

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar för körkortstillstånd (ink. läkarintyg) och litteratur. 

Vägledning och ansökan

Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Yrkesförare - godstransporter

Förarutbildning - 800 p

40 veckor – 800 poäng   

Anmälningsperiod

Planerad start

Kursstart preliminärt vecka 35, 2020

Utbildningsanordnare

VFG Utbildning AB 

Mål

Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C eller CE samt yrkeskompetens för godstransporter. 

Förkunskaper

Grundskola med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande. Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd och inneha svenskt körkort med behörighet B samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass CE.

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Godshantering GODGOD1 100
Godstrafik GODGOD0 200
Fordonskombinationer TRAFOR0 200

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar för körkortstillstånd (ink. läkarintyg), litteratur och skyddskläder. 

Vägledning och ansökan

Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Godshantering inom lager och terminal

Godshantering - 400 poäng

13 veckor – 400 poäng   

Anmälningsperiod  

-

Utbildningsanordnare

VFG 

Mål

Lager och Terminal är utbildningen som passar dig som är flexibel, serviceinriktad, punktlig och har gott ordningssinne samt god fysik Inom lager och terminal finns många varierande uppgifter. Dokumenthantering, fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration. Truckkörning, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar är andra förekommande arbetsuppgifter. Det är ofta mycket att hålla reda på och leveranserna skall ske i rätt tid Det ingår ca fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning 

Förkunskaper

Gärna B-körkort

Kurser Kurskod Poäng
Lageradministration och terminallogistik   200
Maskinell godshantering   200

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar för körkortstillstånd (ink. läkarintyg), litteratur och skyddskläder. 

Vägledning och ansökan

Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se