Växjö

Yrkesvux i Kronoberg

 

Vi erbjuder flera yrkesutbildningar via Växjölöftet, Växjö kommun. Utbildningarna ser du här nedan.

Om du är skriven i Växjö kommun vänder du dig till vägledningscentrum för att göra din ansökan. Ansökan kan även göras digitalt via Växjö kommuns webb.

Här finns mer information om hur du ANSÖKER

 

Är du skriven i annan kommun än Växjö, ska du i första hand vända dig till vägledningscentrum i din hemkommun.

 

Adresser till våra utbildningslokaler:

 

Yrkesförare lastbil och buss: Pistolvägen 1, Växjö

Yrkesförare - godstransport CE

Studiestödspoäng: 800

Sista ansökningsdatum 201129

Komplett ansökan (betyg, personligt brev inkl motivering) start 210125

 

Förkunskaper

Enligt Transportsstyrelsens regelverk måste du vara 21 år fyllda vid slutförd utbildning och vid utbildningens start inneha svenskt körkort med minst behörighet B samt, för att få övningsköra, körkortstillstånd utfärdat av Transportstyrelsen för grupp 2. Godkänt betyg i svenska grund/svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper samt ha förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Målgrupp

Du får en attraktiv utbildning mot en bransch där det finns mycket stora utsikter till anställning efter studierna. Yrkesförarutbildningen inom godstransport (lastbil) syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, kvalitets- och miljömedvetet och säkert sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet C eller CE samt yrkeskompetens för godstransporter. Efter avslutad utbildning har du flera inriktningar att välja på; distribution, renhållning, tankbil, trailer med flera. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel som du ansöker om via CSN. Till utbildningen tillkommer vissa avgifter som den studerande själv betalar som t.ex. körkortstillstånd. För mer information om studiernas upplägg och kostnader kontakta skolan. Du kan även läsa mer på Transportstyrelsens hemsida. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Komplett ansökan (betyg, personligt brev inkl motivering samt fotokopia av körkortets fram- och baksida) inkommen senast 2020-11-29

 

Kurser Kurskod Poäng
Fordonskombinationer – godstransporter TRAFOR0 200
Godshantering – vux GODGOD1

100

Godstrafik GOSGOD0 200
Yrkestrafik – vux TRAYRK1 300

Yrkesförare - persontransport D

 

Studiestödspoäng: 500

Sista ansökningsdatum 201129

Komplett ansökan (betyg, personligt brev inkl motivering)start 210125

Förkunskaper

Enligt Transportsstyrelsens regelverk måste du vara 21 år fyllda vid slutförd utbildning och vid utbildningens start inneha svenskt körkort med minst behörighet B samt, för att få övningsköra, körkortstillstånd utfärdat av Transportstyrelsen för grupp 3. För att kunna erhålla full körkortsbehörighet D måste du ha fyllt 24 år. Om du inte har fyllt 24 år vid provtillfället för behörighet D erhålls körkortsbehörighet D med begränsning vilket innebär att du får köra buss där linjelängden är högst 50 km.

 

Målgrupp

Bussförare är ett serviceyrke! Utbildningen till bussförare ger dig ett komplett yrke. Körkort för buss, D, samt YKB (Yrkeskompetensbevis)-grundutbildning gör dig anställningsbar direkt efter utbildningen. Yrkesförare för persontransporter (bussförarutbildning) är ett ansvarsfullt yrke som ställer höga krav på kunskap och skicklighet hos dig som bussförare. Du måste vara stresstålig och det är viktigt att vara tydlig när du pratar/ kommunicerar. Utbildningen är kostnadsfri men du står för vissa avgifter själv som t.ex. körkortstillstånd. Du ska klara Trafikverkets körkortsprov och Transportstyrelsens tester innan du är färdig yrkesförare. För mer information om studiernas upplägg och kostnader kontakta skolan. Du kan även läsa mer på Transportsstyrelsens hemsida. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, motsvarande minst 15% av den totala utbildningstiden ingår i yrkesutbildningen. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå. Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Komplett ansökan (betyg, personligt brev inkl motivering) inkommen senast 2020-11-29

 

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik – vux TRAYRK1 300
Persontrafik – vux PESPER1

200

 

Arbetsmarknadsutbildning i Växjö med inriktning lastbilsförare

 

VFG Utbildning bedriver arbetsmarknadsutbildning med inriktning lastbilsförare C/CE på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildningarna är förlagda till på Pistolvägen 7 i Öjaby Växjö.

Är du intresserad av någon utbildning är du välkommen att kontakta:

Marcus Jönsson 

Tel. 076 336 44 20

För anmälan och ytterligare information kontakta närmaste arbetsförmedling.