ADR - VFG Utbildning AB

ADR – Regler för transport
av farligt gods på väg och i terräng

Skola Växjö, Jönköping, Karlshamn

Få rätt utbildning för en säkrare körning

Gå en ADR-utbildning, en kurs i transport av farligt gods om du är lastbilschaufför och arbetar med uppdrag att köra farligt gods eller på något annat sätt är delaktig i transporten.

Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är rentav livsavgörande för personer som har sin arbetsplats på vägarna. Våra utbildningar ger dig kännedom och rätt kunskap om hur en säker vägarbetsplats skapas men även ger dig förståelse kring hur farligt gods ska hanteras och transporteras.

Utbildningen finns i flera olika steg utifrån vilken erfarenhet du redan har eller behöver i arbetet.

Grundkurs

Förstagångsutbildning under 3 dagar.
Repetitionskurs 2 dagar, repetitionen kan genomföras när som helst under det femte året utan förlora någon giltighetstid.

Gäller för ämnen och föremål i klasserna 2-6.2, 8 och 9 som transporteras i förpackning (styckegods) eller i tankcontainer med individuell volym upp till 3000 liter. Utbildningen innehåller även L-ABC, Brandsläckning och hantering av spill.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål

1 dags påbyggnadsutbildning av grundkursen för att du ska kunna köra explosiva ämnen.

Klass 7 Radioaktiva ämnen och föremål

1 dags påbyggnadsutbildning av grundutbildningen och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.

Tanktransporter

2 dagars påbyggnadsutbildning som ger dig kompetens att utföra tanktransporter på väg och transportera tankcontaier över 3000 liter.

ADR 1.3

1 dags utbildning som riktar sig för terminal- och utlastningspersonal och maskinförare med farmartank. ADR 1.3 är en utbildning för personal som i sitt dagliga arbete hanterar farligt gods.

Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Grundläggande kunskaper som krävs för transportera farligt gods på ett säkert sätt.


Skip to content