Introduktionsprogrammet - VFG Utbildning AB

Introduktionsprogrammet

Skola Växjö
Ansökningskod IMVBA, IMVFT, IMYBA, IMYFT

Nå det yrke du vill

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Det finns tre olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion och språkintroduktion.

Ingen av introduktionsprogrammen leder till en examen utan tanken är att det ska leda vidare till studier på ett nationellt gymnasieprogram.


Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och så att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

På VFG får du undervisning enligt programinriktat val i:
Bygg- och anläggningsprogrammet, ansökningskod: IMVBA
Fordons- och transportprogrammet, ansökningskod: IMVFT

Yrkesintroduktion

Programmet vänder sig till dig som som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att du ska kunna söka ett yrkesprogram på gymnasiet eller söka arbete direkt efter introduktionen. Utbildningen är i huvudsak yrkesinriktad och du ska få möjlighet till praktik.

På VFG får du undervisning enligt yrketsintroduktion i:
Bygg- och anläggningsprogrammet, ansökningskod: IMYBA
Fordons- och transportprogrammet, ansökningskod: IMYFT

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.


Vanliga frågor

Vi har samlat den viktigaste informationen som brukar dyka upp som frågor här. Har du frågor utöver detta är du välkommen att höra av dig.

 • Hur gör jag för att söka till fordon- och transportprogrammet?

  Varje kommuns ansökningar ser olika ut, därför beror det på vilken ort du ska studera på. Kolla under respektive ort i menyn för mer information.
 • Vad krävs för att komma in på programmet?

  För att få behörighet till programmet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt minst fem andra ämnen.
 • Har jag högskolebehörighet efter utbildningen?

  Nej du får inte högskolebehörighet, men du har behörighet att läsa ett gymnasieprogram som leder till studier eller arbete.
 • Får man en dator?

  Under utbildningstiden får alla elever på gymnasieskolan låna en bärbar dator. Efter studierna finns det möjlighet att köpa loss den till ett förmånligt pris.
 • Får man ett busskort för att ta sig till skolan?

  Det beror på vilken hemkommun du bor i. Varje kommun ansvarar själv för vilka elever som får busskort. Kontakta din kommun för mer information.
Skip to content