Elevhälsan - VFG Utbildning AB

Elevhälsan

Elevhälsan på VFG

Vi fokuserar på förebyggande arbete för att du som elev ska må bra och känna dig trygg. Vi sätter alltid din trygghet och hälsa i första hand och har ett starkt team på Elevhälsan som finns på plats för dig när du behöver hjälp. Du kan alltid vända dig till Elevhälsan om du behöver stöttning eller hjälp för att må bra eller utvecklas. 

Vårt elevhälsoteam består av:

  • Rektor
  • Skolsköterska
  • Specialpedagog
  • Mentorer och kurator
  • Biträdande rektor
  • SYV och APL-samordnare
  • Kopplad till elevhälsan finns även läkare och psykolog vid behov.

På VFG vet vi att trygghet är en grundförutsättning för lärande och utveckling. För att nå både dina och våra mål arbetar vi alltid för att stötta, motivera och engagera våra elever på individnivå. Vi vet att alla är olika och har olika förutsättningar så vi vill ge dig som elev de bästa möjligheterna för en trygg skolgång.

I vårt kontinuerliga arbete för elevhälsan jobbar vi bland annat med att alla elever i årskurs ett får ett välkomsttal med sina mentorer. Vi bjuder in vårdnadshavare för samtal och de följs upp av Elevhälsan när behoven finns. Eleverna i årskurs ett har ett hälsosamtal med skolsköterskan vid uppstart och utvecklingssamtal med sin mentor varje termin.

Mer förebyggande arbete som sker under läsåret:

  • Förebyggande arbete för trivsel, trygghet och likabehandling i form av värdegrundsdagar och friluftsdagar
  • Elevenkäter
  • Vägledningssamtal med SYV
Skip to content