Klagomål och missnöje - VFG Utbildning AB

Klagomål och missnöje

Har du synpunkter på hur skolan eller undervisningen sker? Eller lever vi inte upp till dina förväntningar? Vi tar gärna emot just dina synpunkter för att få extra hjälp med att utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill uppmuntra till att synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag i första hand tas upp direkt med den som det berör. Du hittar all vår personal under kontakt. 

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (4 kap 8§ 2010:800).

Det går även bra för elever och vårdnadshavare att kontakta rektorn, skicka ett mail till info@vfg.se eller skicka ett brev om du vill vara anonym. Gäller klagomålet rektorns hantering av en viss fråga kan ärendet anmälas till vår VD eller styrelseordförande. 

Glöm inte att, utöver att beskriva ditt missnöje eller händelse, berätta vilken ort och vilken klass eller årskurs det gäller. 

Vår postadress:
VFG
Pistolvägen 7
352 50 VÄXJÖ

Rektorn eller annan funktion som är relevant för ärendet kommer att återkoppla till dig inom två veckor, förutsatt att du inte valt att vara anonym.

Visselblåsning

Är detta en så kallad visselblåsning där du som anställd vill anmäla generella missförhållanden inom verksamheten? Då vänder du dig till vår VD eller styrelseordförande. Vill du vara anonym kan du skicka ett brev till samma adress som ovan.

Tack för dina synpunkter, tillsammans blir vi bättre!

Skip to content